O nama

Poštovani Krajišnici, dragi prijatelji,

mi smo Udruženje Krajišnika „Glas Krajine“. Formirani smo 14.01.2020. godine u Beogradu. Naše udruženje je neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja entuzijaste koji ne žale trud i vreme da okupe, podstiču, afirmišu i promovišu stvaralaštvo Krajišnika, kao i stvaralaštvo koje na bilo koji način dotiče pitanja Krajine.

Isto tako ćemo se baviti društvenim životom Krajišnika kroz organizaciju različitih oblika manifestacija, predavanja, radionica, takimičenja i drugih oblika rada koji će doprineti edukaciji, upoznavanju, druženju, humanosti i stvaranju pozitivnih međuljudskih odnosa.

Za sve napred navedeno, u naše udruženje su dobrodošli svi oni koji sebe vide da mogu pomoći u realizaciji ciljeva, zadataka i aktivnosti Udruženja.

Predsednik Upravnog odbora našeg Udruženja je Đuro Crljenica, a zamenik predsednika je Momčilo Kalanja. Za navedena lica navodimo osnovne podatke:

Đuro Crljenica, rođen je 1957. godine u opštini Dvor na Uni, na Baniji. Osnovnu školu je završio u s. Gornji Javoranj, a potom gimnaziju „Petar Kočić“ u Bosanskom Novom (sada Novi Grad). Posle gimnazije je završio Vojnu akademiju u Beogradu. Trenutno je u penziji. Objavio je tri knjige, dve knjige pesama i jednu knjigu izreka i aforizma.

Momčilo Kalanja je rođen 1960. godine u Kosovskoj Mitrovici. Otac mu je sa Banije. Zaposlen je kao medicinski radnik u Beogradu. Završio je četiri godine veterinarskog fakulteta.

Osnovni podaci za Udruženje Krajišnika „Glas Krajine“ su:
Matični broj: 28295537
PIB: 111832723
E-mail: udruzenjeglaskrajine@gmail.com
Broj telefona: +381645596101
Adresa: ul. Dušana Vukasovića 56B
Broj tekućeg računa kod Banke Poštenske štedionice: 200-3177900101018-63